ABONNEMENTSBETINGELSER

– gældende fra 23. juli 2024

GENERELLE OPLYSNINGER
NEW NORDIC HEALTHCARE ApS
Ny Østergade 11, 3. 1
4000 Roskilde
CVR 15679735
info@newnordic.dk

ABONNEMENTSFORHOLDET
På Newnordic.dk kan du oprette et abonnement ved at ligge de ønskede produkter i kurven og ved betaling vælge ”abonnement”. Herefter vil du kunne vælge hvilket interval du ønsker produktet leveret og betale din første abonnementssending. New Nordic sender herefter løbende produkterne til dig med det valgte interval indtil abonnementet opsiges eller ændres. Når du opretter abonnement på et eller flere produkter, kan du se på din ordrebekræftelse, at produktet/produkterne er oprettet på abonnement. Du skal være 18 år for at oprette et abonnement.

ABONNEMENTSRABAT OG PRISSÆTNING
Som abonnent får du fast 20% rabat på normalprisen på de produkter, du vælger at sætte i abonnement.

ÆNDRINGER AF ABONNEMENTSBETINGELSERNE
New Nordic har ret til at ændre nærværende abonnementsbetingelser. Væsentlige ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst en måneds varsel men du kan til hver en tid nå at opsige inden ændringer træder i kraft. Du kan til enhver tid finde den gældende udgave af New Nordics abonnementsbetingelser her på newnordic.dk. Ved henvendelse til New Nordics kundeservice sender vi gerne gældende abonnementsbetingelser pr e-mail.

BINDINGSPERIODE
Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, ændringer til interval, kortoplysninger eller opsige dit abonnement, skal du kontakte kundeservice på info@newnordic.dk eller ringe på 46 33 76 00. Du kan opsige når som helst med 48 timers varsel forud for næste abonnementslevering. Opsiges der ikke indenfor 48 timer før næste forsendelse, vil du skulle betale for denne forsendelse, og opsigelsen har virkning herefter.

ABONNEMENTSLEVERING
Du vælger selv, hvilken leveringsform du ønsker at benytte. Du kan vælge GLS privat omdeling eller til pakkeboks, GLS til privat adresse. Du får altid gratis fragt på alle dine abonnementsleverancer, uanset hvilken form eller adresse du vælger. Har du flere produkter på abonnement leveres disse med samme leveringsform og til samme leveringsadresse.

Varen leveres med det tidsinterval du vælger ved oprettelsen, der kan vælges mellem et interval på 15 dage og op til hver tolvte måned.

BETALING AF ABONNEMENT
For at oprette et eller flere produkter på abonnement kræves betaling via betalingskort. Har du flere produkter på abonnement benyttes samme betalingskort til dem alle. Når du opretter et eller flere produkter på abonnement accepterer du, at New Nordic automatisk og løbende må trække penge på det betalingskort, du har knyttet til abonnementet. Pengene trækkes hver gang New Nordic afsender abonnementsproduktet/produkterne til dig.

RESERVATION AF BELØB
Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme. Pengene reserveres på dit kort eller konto indtil:

1) Vi trækker beløbet, når vi sender varen, eller
2) pengene frigives ifølge aftale med din kortudsteder. 
Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder. 

TRÆK PÅ DIT KORT
Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.
Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

FORTRYDELSESRET
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtager den første varer.[1]
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen af varen, til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til info@newnordic.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

TILBAGEBETALING
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.
Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret.[2]

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

HVIS DER ER NOGET GALT MED ABONNEMENTET
Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på info@newnordic.dk.
Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.
Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

LEVERING AF VARER
Ved levering af varer har du reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

BEHANDLING AF PERSONDATA VEDR. ABONNEMENT
For at du kan indgå abonnementsaftale med New Nordic, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Oplysninger om dine køb
 • Kortoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere varerne til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit abonnement.

KLAGE:
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Lena Bergman på telefon: 46337601 eller mail lena@newnordic.dk
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr 

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

New Nordic Healthcare ApS
Ny Østergade 11 3. Sal
4000 Roskilde
info@newnordic.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

[1] Kunden kan pålægges at tilbagebetale for den del af abonnementet der er leveret, når kunden fortryder, hvis:

 • Kunden udtrykkeligt har anmodet om, at I begyndte at levere ydelsen inden udløbet af 14-dagesfristen, og
 • I godtgør, at I inden aftalen blev lavet, har oplyst: 
  • At der er fortrydelsesret og betingelserne for fortrydelsesretten mv., og
  • At kunden skal betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der er leveret, inden kundens fortrydelse, hvis kunden fortryder en aftale om en ydelse, som kunden har anmodet om at få leveret inden fristens udløb, og
  • Hvilket beløb kunden skal betale ved udnyttelse af fortrydelsesretten.

[2] Det kan være vanskeligt at sige præcist, hvilket beløb kunden vil komme til at betale, da I ikke kan vide, om aftales fortrydes efter fx 2, 5 eller 14 dage. Er der tale om en ydelse af en bestemt varighed, må beløbet fastsættes som en pris pr. dag set i forhold til den fulde opfyldelse af aftalen.

Hvis der er tale om en løbende aftale af ubestemt varighed – fx et telefonabonnement – kan prisen fastsættes pr. dag set i forhold til opfyldelse af aftalen i en 1-årig periode. Ved en fortrydelse 6 dage efter, at abonnementet er aktiveret, skal kunden således betale 6/360 af prisen for et års abonnement.

Kunden kan afkræves betaling for eventuelle rimelig stiftelsesomkostninger mv. i det omfang, ydelsen er leveret til kunden som en led i aftalens indgåelse/opfyldelse. Skal der betales et rimeligt oprettelses- eller tilslutningsgebyr, skal dette oplyses.

Er der tale om en aftale om en internetforbindelse, og skal der etableres en tilslutning til nettet, skal det oplyses, hvad prisen for denne tilslutning vil være, hvis kunden fortryder aftalen.

Hvis I ikke har oplyst om fortrydelsesretten og det beløb, der skal betales ved fortrydelse inden aftalen blev lavet, skal kunden ikke betale for den del af ydelsen, der er leveret.